ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Központi Társasházkezelő Kft. elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. Keressen minket a szemcsakmiklos80@gmail.com e-mail címen, ha bármilyen kérdése vagy problémája van a személyes adatai felhasználásával kapcsolatban, és mi örömmel segítünk Önnek. 

Az oldal és/vagy szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerinti feldolgozásához.

TARTALOMJEGYZÉK

 1. A jelen Szabályzatban használt definíciók
 2. Adatvédelmi elvek, amelyeket követünk
 3. Milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről
 5. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait
 6. Ki más fér hozzá az Ön személyes adataihoz
 7. Hogyan védjük adatait
 8. Information about cookies
 9. Elérhetőségi adatok

DEFINÍCIÓK

Személyes adat – bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.
Feldolgozás – minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre.
Érintett – az a természetes személy, akinek személyes adatait kezelik.
Gyermek – 16 éven aluli természetes személy.
Mi / mi (akár nagybetűvel, akár nem) – Központi Társasházkezelő Kft.

ADATVÉDELMI ALAPELVEK

Megígérjük, hogy betartjuk az alábbi adatvédelmi elveket:

 • Az adatkezelés jogszerű, tisztességes, átlátható. Feldolgozási tevékenységünknek jogos alapja van. A személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük az Ön jogait. Kérésre tájékoztatást adunk a Feldolgozással kapcsolatban.
 • A feldolgozás a célra korlátozódik. Feldolgozási tevékenységeink megfelelnek a személyes adatok gyűjtésének céljának.
 • A feldolgozás minimális adatmennyiséggel történik. Csak minimális mennyiségű Személyes Adatot gyűjtünk és dolgozunk fel bármilyen célra.
 • A feldolgozás időtartama korlátozott. Személyes adatait nem tároljuk a szükségesnél tovább.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítása érdekében.
 • Mindent megteszünk az adatok sértetlenségének és bizalmasságának biztosítása érdekében.

AZ ADATVÉNY JOGAI

Az Érintett az alábbi jogokkal rendelkezik:

 1. Tájékoztatáshoz való jog – azaz Önnek joga van tudni, hogy személyes adatait feldolgozzák-e; milyen adatokat gyűjtenek, honnan szerezték be, és miért és ki dolgozza fel azokat. 
 2. Hozzáférési jog – vagyis joga van hozzáférni az Önről/Ról gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja az Ön azon jogát, hogy kérjen és szerezzen másolatot az összegyűjtött személyes adatairól. 
 3. Helyesbítéshez való jog – vagyis jogában áll kérni a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. 
 4. A törléshez való jog – azaz bizonyos körülmények között kérheti személyes adatainak törlését nyilvántartásunkból.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – azaz bizonyos feltételek fennállása esetén Önnek jogában áll korlátozni Személyes adatainak feldolgozását. 
 6. Az adatkezelés elleni tiltakozás joga – ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, például direkt marketing esetében. 
 7. Az automatizált feldolgozás elleni tiltakozás joga – azaz Önnek joga van tiltakozni az automatizált feldolgozás ellen, beleértve a profilalkotást is; és ne legyen alávetve kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntésnek. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha a profilalkotásnak olyan eredménye van, amely Önt érintő vagy jelentős mértékben érintő joghatásokat vált ki. 
 8. Az adathordozhatósághoz való jog – Önnek joga van arra, hogy Személyes adatait géppel olvasható formátumban, vagy ha ez lehetséges, az egyik Adatfeldolgozótól a másikhoz történő közvetlen átvitelként megszerezze. 
 9. Panasztétel joga – abban az esetben, ha a Hozzáférés joga alapján elutasítjuk kérelmét, megindokoljuk, hogy miért. Ha nem elégedett azzal, ahogyan kérését kezeltük, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. 
 10.                    Jogosultság a felügyeleti hatóság segítségéhez – vagyis joga van a felügyeleti hatóság segítségére és joga van egyéb jogorvoslati lehetőségekhez, például kártérítési igényhez.  
 11.                    Hozzájárulás visszavonásának joga – Önnek jogában áll visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. 

ADATOK GYŰJTÜNK

TODO – Az Ön által megadott adatok
Ez lehet az Ön e-mail címe, neve, számlázási címe, lakcíme stb. – elsősorban olyan információk, amelyek egy termék/szolgáltatás szállításához vagy az Ön által nyújtott ügyfélélmény fokozásához szükségesek. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információkat elmentjük ahhoz, hogy megjegyzéseket fűzhessen hozzá, vagy más tevékenységet végezhessen a weboldalon. Ez az információ például az Ön neve és e-mail címe.

TODO – Önről automatikusan gyűjtött információk
Ide tartoznak a cookie-k és más munkamenet-eszközök által automatikusan tárolt információk. Például a bevásárlókosár adatai, IP-címe, vásárlási előzményei (ha vannak ilyenek) stb. Ezeket az információkat az Ön vásárlói élményének javítására használjuk fel. Amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat, vagy megtekinti weboldalunk tartalmát, tevékenységei naplózásra kerülhetnek.

TODO – Információk partnereinktől
Megbízható partnereinktől gyűjtünk információkat annak megerősítésével, hogy jogalapjuk van megosztani velünk ezeket az információkat. Ezek olyan információk, amelyeket Ön közvetlenül közölt velük, vagy amelyeket más jogi alapon gyűjtöttek össze Önről. Partnereink listáját itt tekintheti meg . 

Nyilvánosan elérhető információk
Összegyűjthetünk Önről nyilvánosan elérhető információkat.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adatait arra használjuk, hogy:

 • szolgáltatásunkat nyújtjuk Önnek. Ez magában foglalja például a fiók regisztrálását; az Ön által kért egyéb termékek és szolgáltatások biztosítása; promóciós cikkek biztosítása az Ön kérésére, és kommunikáció Önnel az említett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban; kommunikálni és interakciót folytatni Önnel; és értesíti Önt a szolgáltatások változásairól.
 • fokozza az ügyfélélményt;
 • törvény vagy szerződés szerinti kötelezettség teljesítése;

Személyes adatait jogos indokkal és/vagy az Ön hozzájárulásával használjuk fel.

Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése alapján az Ön Személyes Adatait az alábbi célokra kezeljük:

 • azonosítani téged;
 • szolgáltatás nyújtása vagy termék küldése/felajánlása Önnek;
 • kommunikálni akár értékesítés, akár számlázás céljából;

Jogos érdekből az alábbi célokra kezeljük személyes adatait:

 • személyre szabott ajánlatok küldése* (tőlünk és/vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
 • Ügyfélbázisunk (vásárlási magatartás és előzmények) adminisztrálása és elemzése a kínált/nyújtott termékek/szolgáltatások minőségének, választékának és elérhetőségének javítása érdekében;
 • ügyfél-elégedettségre vonatkozó kérdőívek lebonyolítása;

Mindaddig, amíg nem tájékoztatott bennünket ennek ellenkezőjéről, jogos érdekünknek tekintjük, ha olyan termékeket/szolgáltatásokat kínálunk Önnek, amelyek hasonlóak vagy megegyeznek az Ön vásárlási előzményeivel/böngészési viselkedésével.

Az Ön hozzájárulásával az Ön személyes adatait a következő célokra kezeljük:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldésére (tőlünk és/vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);
 • egyéb célokra az Ön hozzájárulását kértük;

Személyes adatait a törvényből eredő kötelezettségek teljesítése és/vagy a személyes adatok törvény által biztosított lehetőségek szerinti felhasználása érdekében kezeljük. Fenntartjuk a jogot az összegyűjtött személyes adatok anonimizálására és az ilyen adatok felhasználására. A jelen Szabályzat hatályán kívül eső adatokat csak anonimizált módon használjuk fel. Számlázási adatait és az Önről összegyűjtött egyéb információkat mindaddig megőrizzük, ameddig ez számviteli célból vagy egyéb törvényből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

Személyes adatait további célokra is feldolgozhatjuk, amelyek itt nem szerepelnek, de összeegyeztethetők az adatok gyűjtésének eredeti céljával. Ennek érdekében biztosítjuk, hogy:

 • a személyes adatok céljai, kontextusa és természete közötti kapcsolat alkalmas-e a további feldolgozásra;
 • a további Feldolgozás nem sértené az Ön érdekeit és
 • megfelelő biztosítékok lennének a feldolgozásra.

Tájékoztatjuk Önt minden további feldolgozásról és célról.

AKIK MÉG IS HOZZÁFÉRHETNEK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ

Személyes adatait nem osztjuk meg idegenekkel. Az Ön személyes adatait bizonyos esetekben megbízható partnereinknek adjuk át annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a szolgáltatás nyújtását az Ön számára, vagy javítsuk az Ön ügyfélélményét.

Csak olyan Feldolgozó partnerekkel dolgozunk együtt, akik képesek megfelelő szintű védelmet biztosítani az Ön Személyes Adatai számára. Személyes adatait harmadik feleknek vagy hivatalos személyeknek adjuk ki, ha erre jogszabály kötelez bennünket. Személyes adatait harmadik félnek kiadhatjuk, ha ehhez Ön hozzájárult, vagy ha ennek egyéb jogalapja van.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK ADATOIT

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatai biztonságban legyenek. Biztonságos protokollokat használunk a kommunikációhoz és az adatátvitelhez (például HTTPS). Adott esetben anonimizálást és pszeudonimizálást alkalmazunk. Figyeljük rendszereinket az esetleges sebezhetőségek és támadások szempontjából. 

Annak ellenére, hogy mindent megteszünk, nem tudjuk garantálni az információk biztonságát. Ígérjük azonban, hogy értesítjük a megfelelő hatóságokat az adatvédelmi incidensekről. Akkor is értesítjük, ha az Ön jogait vagy érdekeit veszélyezteti. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a biztonság megsértését, és segítséget nyújtsunk a hatóságoknak, ha bármilyen jogsértés történik.

Ha van fiókja nálunk, vegye figyelembe, hogy felhasználónevét és jelszavát titokban kell tartania.

GYERMEKEK

Nem áll szándékunkban gyermekektől információkat gyűjteni vagy tudatosan gyűjteni. Szolgáltatásainkkal nem gyermekeket célozunk meg.

COOKIE-K ÉS EGYÉB ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK

Cookie-kat és/vagy hasonló technológiákat használunk az ügyfelek viselkedésének elemzésére, a weboldal adminisztrálására, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és a felhasználókról információk gyűjtésére. Ez azért történik, hogy személyre szabjuk és fokozzuk a velünk kapcsolatos élményt.

A cookie egy apró szöveges fájl, amely az Ön számítógépén tárolódik. A sütik olyan információkat tárolnak, amelyeket a webhelyek működésének elősegítésére használnak fel. Csak mi férhetünk hozzá a weboldalunk által létrehozott cookie-khoz. A cookie-kat a böngésző szintjén szabályozhatja. A cookie-k letiltása akadályozhatja bizonyos funkciók használatát.

A sütiket a következő célokra használjuk:

 • Szükséges sütik – ezekre a sütikre azért van szükség, hogy Ön használhasson néhány fontos funkciót a weboldalunkon, mint például a bejelentkezés. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek személyes adatokat.
 • Funkcionalitási cookie-k – ezek a cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek kényelmesebbé teszik szolgáltatásunk használatát, és személyre szabottabb funkciókat tesznek lehetővé. Például előfordulhat, hogy emlékeznek az Ön nevére és e-mail-címére a megjegyzésűrlapokon, így nem kell újra megadnia ezt az információt legközelebbi megjegyzéskor.
 • Analitikai cookie-k – ezeket a sütiket weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére használjuk
 • Reklámsütik – ezek a cookie-k az Ön és érdeklődési köre szempontjából releváns hirdetések megjelenítésére szolgálnak. Ezen túlmenően arra szolgálnak, hogy korlátozzák a hirdetések megjelenésének számát. Ezeket általában reklámhálózatok helyezik el a weboldalon a weboldal üzemeltetőjének engedélyével. Ezek a cookie-k emlékeznek arra, hogy Ön felkeresett egy webhelyet, és ezeket az információkat megosztják más szervezetekkel, például hirdetőkkel. A célzó vagy hirdetési cookie-k gyakran a másik szervezet által biztosított webhelyfunkciókhoz kapcsolódnak.

A számítógépén tárolt sütiket a böngésző beállításaiban eltávolíthatja. Alternatív megoldásként szabályozhat néhány harmadik féltől származó cookie-t egy olyan adatvédelmi platform használatával, mint az optout.aboutads.info vagy youronlinechoices.com . A sütikkel kapcsolatos további információkért látogasson el az allaboutcookies.org oldalra .    

Weboldalunk forgalmának mérésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, amelyet itt tekinthet meg . Ha le szeretne iratkozni a Google Analytics nyomon követéséről, keresse fel a Google Analytics leiratkozási oldalát .  

ELÉRHETŐSÉG

Felügyelet
Weboldal: http://www.naih.hu/
 Email: peterfalvi.attila@naih.hu Tel.: +36 1 3911 400 
 

AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV VÁLTOZÁSAI

Fenntartjuk a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat megváltoztatására.
Utolsó módosítás 2021.12.10.